Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne

Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne od 2014 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza że jest uprawnione do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich Podopiecznych.

Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2019 wpisać nasz KRS 0000322094

 

Twój 1 % wspiera pasje Twojego dziecka oraz pomaga nam pracować na rzecz lokalnej społeczności.

 

Dzięki ubiegłorocznym wpłatom mogliśmy m in. dofinansować wyjazdy na obozy sportowe, rehabilitację młodym sportowcom oraz zakupić dodatkowy sprzęt sportowy.

 

Warto dodać, że we wszystkich sekcjach naszego klubu szkolimy ponad 600 dzieci i 200 dorosłych oraz organizujemy blisko 200 imprez sportowych. Ponadto prowadzimy szeroką działalność społeczną w tym m in.: Bank Żywności, grupy sportowo – profilaktyczne, projekty Aktywizacji społeczno – zawodowe.

 

Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne. Dołącz do nas!!!